top of page

Numrat e Emergjencës

Në këtë faqe do të gjeni disa numra telefoni të disa shteteve ku mund të telefononi nëse nuk ndjeheni mirë.

Shqipëri

Qendra e thirrjeve    112

Urgjenca                  127

Policia e shtetit         129

Kosovë

Numri i unifikuar i emergjencës  112

Policia e Kosovës          192

Ndihma e shpejtë    194

Itali

Emergjencat mjekësore   118

Numri i Ndihmës së Policisë së Urgjencës (gjithashtu ambulanca dhe zjarri) 113

Numri i Ndihmës së Telefonit  12

SHBA

Emergjenca:  911
Linja e Vetëvrasjes dhe Krizave :  Telefononi ose dërgoni mesazhe në
linjën telefonike kombëtare për dhunën në familje: 1-800-799-7233
Linja e tekstit të krizës: Shkruaj "DESERVE" TEK 741-741 Lifeline Crisis Chat (mesazhe të drejtpërdrejta në internet https://988life ): .org/chat 
Linja telefonike për vetëdëmtimin:  1-800-DONT CUT (1-800-366-8288)
Shërbimet thelbësore lokale dhe komunitare: 211, https://www.211.org/ 
Linja telefonike për prindërimin e planifikuar:  1-800- 230-PLAN (7526)  
Shoqata Amerikane e Qendrave të Kontrollit të Helmimeve:  1-800-222-1222
Këshilli Kombëtar për Alkoolizmin dhe Varësinë nga Droga Linja e shpresës:  1-800-622-2255

MB dhe Republika e Irlandës

Emergjenca:  112 ose 999
Jo emergjente:  111, Opsioni 2
Linja e ndihmës 24/7:  116 123 (MB dhe ROI)
Thërrisni: Shkruaj "DESERVE" TEK 85258
Samaritans.org:  https://www.samaritans.org/how-we -can-help-you/contact-us
YourLifeCounts.org:  https://yourlifecounts.org/find-help/

Argjentina

Urgjenca:  911
Gjithmonë mbani mend se nëse jeni në një situatë emergjente duhet të kontaktoni numrat e telefonit:
*107 (SISTEM I MJEKËSISË TË VËMENDJES MJEKËSORE TË NJËJTËT),
*911 (Emergjenca e Policisë), për vëmendje të menjëhershme telefonike. 
Linja telefonike e vetëvrasjes në Argjentinë: +5402234930430

Spanja

Emergjenca:  112
Telefoni i Shpresës  - 717-003-717 -  http://telefonodelaesperanza.org/llamanos

Gjermania

Emergjenca:  112
Linja telefonike:  800 111 0111
Linja telefonike:  0800 111 0222

Kanadaja

Urgjenca:  Linja e tekstit të krizës 911
(e mundësuar nga telefoni i ndihmës për fëmijët): Dërgo mesazh "DESERVE" NË 686868
YourLifeCounts.org: https://yourlifecounts.org/find-help/
Crisis Services Canada: http://www.crisisservicescanada.ca/ sq/
Shoqata Kanadeze për Parandalimin e Vetëvrasjeve: https://suicideprevention.ca/need-help/

Finlanda

Emergjenca:  112
Linja e Krizës:  010 195 202

Zelanda e Re

Emergjenca:  111
Lifeline 24/7 Linja e Ndihmës:  0800 543 354
Linja e Ndihmës për Krizat e Vetëvrasjeve:  0508 828 865 (0508 TAUTOKO)
YourLifeCounts.org:  https://yourlifecounts.org/find-help/

bottom of page